Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Radikal
Radikal
Radikal

Bu Yazıda Neler Var

 • Radikalizm
 • Felsefede Radikalizm
 • Bağlantılı Yazılar

  01 | Radikal

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  1. Aykırı. Toplumsal düzene aykırılık.
  2. Radikal : Fransızca radical. Dilimizde "kökten, temelden" anlamlarının yanı sıra "bilimde, dinde, siyasette esasa dönük yenilikler yapma eğiliminden yana olan" anlamında da kullanılan bu sözün bir başka anlamı da felsefede "yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde olan kimse"dir. Bu söze karşılık olarak kurulumuzun önerisi kullanıma göre köklü, kökten ve köktenci'dir.

  Örnekler: Birtakım köklü tedbirler alındı. Türk halkı, türk basınındaki köklü değişime yabancı kalmamalı. köktenci bir çizgide olmasına rağmen dinî içerikli örgütsel ilişkilerden kaçınıyor.

  Bu arada belirtmemiz gereken bir husus vardır. daha önce teklif edilen fundamentalizm karşılığı köktencilik ve fundamentalist karşılığı köktenci toplumumuzda yaygın olarak kullanılışı dikkate alınarak köktendincilik ve köktendinci şeklinde değiştirilmiştir.

  Radikalizm

  bu sözün bir akım adı olarak dilimizde köktencilik şeklinde karşılanması kurulumuzca benimsenmiştir.

  Felsefede Radikalizm


  Radikalizm veya köktencilik; siyaset biliminde geç 18. yüzyıldan beri kullanılan bir terimdir. Latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek. Radikalizm başlı başına aşırı bir siyasi görüşe inanmak veya aşırı bir siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak olabilir. Aşırılık anlayışı subjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.